Avtalspension ITP för privatanställda tjänstemän (2023)

Avtalspension ITP för privatanställda tjänstemän (1)

 • Privat
 • pensionen
 • ITP

Om du är privatanställd tjänsteman och omfattas av kollektivavtal får du ITP-avtalspension. Idag är Nordea inte berättigat till nya teckningar under den avtalsenliga livräntan ITP, men om du tidigare har valt att placera din avtalsrättsliga livränta hos oss kan du givetvis behålla ditt befintliga sparande.

Vad är den avtalsenliga livräntan ITP?

ITP är den avtalsenliga pensionsordningen för privatanställda tjänstemän. I dag finns inga nyteckningar under avtalspension ITP hos Nordea. Om du tidigare har bestämt dig för att placera dina pensionspengar hos oss kan du fortsätta att låta oss förvalta dem.

Beroende på när du föddes kan du ha ITP 1 eller ITP 2. Är du född 1979 eller senare har du ITP 1, annars ITP 2. ITP 1 är en avgiftsbestämd plan, vilket innebär att en viss del av din lön betalas in till din pensionsplan. ITP 2 är i första hand en förmånsbestämd plan, vilket innebär att din pension bestäms av den lön du har vid pensionstillfället och hur länge du har varit på ITP 2. Inom ITP 2 finns även en del som är avgiftsbestämd, kallad ITPK, vilket är 2 procent av din lön. För mer information om ITP, seCollectums hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Det är därför avtalsenliga livräntor är viktiga

Den avtalspension som du får från din arbetsgivare utgör en stor del av din inkomst när du slutar arbeta. Avtalspensioner innehåller dessutom ofta viktiga ekonomiska garantier vid sjukdom eller dödsfall.

Fonderbjudande för ITP

Kolla in vårt rabatterade fonderbjudande. Du kan välja upp till 10 fonder

Fonderbjudande ITP Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar om ITP:s avtalsmässiga ålderdomsförsörjning

Kan jag få hjälp med min pension?

Du kan följa utvecklingen av din avtalspension i nätbanken eller i mobilappen. På Nordea kan vi hjälpa dig att se över hela din pension. Boka gärna en tid med oss ​​om du behöver hjälp med detta. Du bokar tid hos oss via nät- eller mobilbank under fliken Hjälp eller så kan du ringa oss på 0771-22 44 88.

Hur kan jag spara ITP på min avtalspension?

Observera att sparformulären nedan inte längre är öppna för nya abonnemang.

Hos oss har du din pension i ett fondförvaltningssystem som ger dig möjlighet att påverka utvecklingen av din pension*. Om du inte själv väljer fonder placeras dina pensionsavgifterNordea PensionsportfolioÖppnas i nytt fönster.

Inom avtalspension ITP kan du ha din pension i premieskyddsförvaltning. Den här förvaltningen ger dig möjlighet att tjäna en högre avkastning när du har lång tid kvar till pensionen, och sedan successivt gå över till ett säkrare sparande när pensionen närmar sig. Ditt sparande kan aldrig understiga 100 procent av de premier som betalas vid pensionering.

Före 2007 kunde du även spara ITP i traditionell förvaltning som en del av avtalspensionsplanen. Denna förvaltning innebär att vi förvaltar ditt sparande åt dig och du har en garanti på det insatta beloppet och en lägsta avkastning, en så kallad garanterad ränta på 2,75 procent.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan gå ner såväl som upp till följd av marknadsutvecklingen och det finns ingen garanti för att du får tillbaka allt investerat kapital. Detta material är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte tolkas som investeringsråd och bör inte litas på när man fattar investeringsbeslut.Läs mer om vad som är viktigt när du handlar med fonder Öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag inte väljer fonderna själv?


Om du inte väljer fonder själv kommer ditt sparande att investerasNordea PensionsportfolioÖppnas i nytt fönster. Det är ett sparkonto som fokuserar på hållbarhet och är anpassat efter din ålder.

Kan jag spara hållbart i avtalspensionen ITP?

Ja, Nordea har ett brett utbud av fonder med specifika hållbarhetskriterier i vår fondHållbart valÖppnas i ett nytt fönster- leverans. När du söker efter fonder väljer du kategorin Hållbart val. Nordea Pensions portfölj är också en del av Nordeas hållbara val.

(Video) Avtalspension: Så fungerar ITP

Betingelser

Betingelser

Här hittar du mer detaljerad och fullständig information om villkoren:

ITP-pensionsavtal med fondbolag -Allmänna villkor (pdf, 285 KB)Öppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönsterför nybörjarlösning inom fondförvaltning - Nordea Pensionsportfölj

(Video) Tjänstepension ITP – en introduktion

Avtalspension ITP med avgiftsgaranti -Allmänna villkor (pdf, 291 KB)Öppnas i nytt fönster

avgifter

Återbetalningsskydd

betalning och skatt

flyttalternativ

hållbarhet

Betingelser

Här hittar du mer detaljerad och fullständig information om villkoren:

(Video) Tjänstepension får du från din arbetsgivare

ITP-pensionsavtal med fondbolag -Allmänna villkor (pdf, 285 KB)Öppnas i nytt fönster

Hållbarhetsrelaterad information (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönsterför nybörjarlösning inom fondförvaltning - Nordea Pensionsportfölj

Avtalspension ITP med avgiftsgaranti -Allmänna villkor (pdf, 291 KB)Öppnas i nytt fönster

Avgifter för avtalad livränta ITP med fondförvaltning
Fondförvaltningsavgift0,12 - 0,85 % beroende på fondval
Flytta schablonbelopp vid byte till annat försäkringsbolag*
1%, lägst 49 kr, max 400 kr
Avgifter för avtalsenliga pensionsplanerITP med premiegarantier
Kapitalavgift, % av NPV per år
0,22 %
administrationsavgift
0,09 %
fast pris
0 kr
flyttavgift
1%, lägst 49 kr, max 400 kr


* Omplacering tillåts ett år efter undertecknande.

Återbetalningsskydd

Om din pensionsförsäkring har ett återbetalningsskydd innebär det att din familj vid din död får de pengar du tjänat in till din avtalspension ITP. Om du säger upp ditt återbetalningsskydd blir din företagspension högre. För då får du ta del av arvsvinsterna. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd dör och deras livräntesparande fördelas på försäkringstagare som inte heller har något återbetalningsskydd.

Om du har inlösenskydd och har en livstidsbetalning får din familj resterande besparingar i upp till 20 år. Eventuellt kvarvarande belopp efter 20 års betalning flyter in i arvsvinsten. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan en hälsokontroll krävas. Observera att återkravsskydd inte kan läggas till när uttaget har initierats.

Du kan ändra ditt återbetalningsskydd på Collectums webbplatsÖppnas i nytt fönster.

betalning och skatt

När du närmar dig pensionen kan det vara bra att få en överblick över dina pensioner. Du kan ha tjänat in pension från flera arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under en annan tidsperiod, så om de inte är livslånga vet du också när utbetalningarna upphör. Ta reda på vad som gäller innan du påbörjar dina uttag. Ett besök ger dig en bra överblickminpension.seÖppnas i nytt fönster.

Få svar på dina frågor om pensionsplanering härÖppnas i ett nytt fönster

Detta gäller utbetalning av avtalspension ITP
För avtalspension ITPK är pensionsåldern 65 år och för ITP1 är pensionsåldern 66 år. Det finns möjlighet att gå i pension tidigare eller senare enligt ITP-avtalet. Du har rätt att fortsätta arbeta till slutet av den månad du fyller 67 år och kan börja betala tidigast när du fyllt 55 år. Om du inte väljer tidpunkt för betalning för den valfria delen får du en livstidsbetalning, men det är möjligt att välja en betalningstid på 5 till 20 år för ITP1 och 2 till 20 år för ITPK.

Hur man startar utbetalningen
Du väljer själv när du vill börja betala ut dina pensionstillgångar. För att starta utbetalningen, kontakta oss på 0771-22 44 88. Detta kan du göra tidigast sex månader innan utbetalningsbegäran och upp till 30 dagar före utbetalningsbegäran. Du måste identifiera dig och svara på några frågor för att starta uttag. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här ärInformation om att skaffa ett BankIDÖppnas i ett nytt fönster.Saknar du din personliga kod eller ditt BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig.

Beskatta
Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när pengarna till din avtalspension ITP betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med betalningen om vi inte får besked om annat. Det kan vara värt att kolla upp vilken skattesats du ska betala när du får din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. Vill du ha högre skatteavdrag, kontakta oss så hjälper vi dig. Om du vill sänka den måste du dock lämna in en justeringsbesked från Skatteverket.

(Video) Hur ska jag tänka idag om jag har många år kvar till pension?

Du kan läsa mer om beskattning av pensioner här.

flyttalternativ

Det är möjligt att skjuta upp din ITP-avtalspension. Om du har flera pensionsavtal inom ITP hos oss och vill kombinera dem alla till ett avtal för att få en bättre överblick över din pension, uppmuntrar vi dig att kontakta en rådgivare för att se vilka alternativ som finns för dig och dina behov som finns. Det enklaste sättet att boka tid hos oss är via nätbanken eller i mobilappen under hjälpfliken eller så kan du ringa oss
0771-22 44 88.

Hållbarhet i fondförvaltning

Hur du sparar till din pension har stor inverkan på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan spara till pension och öka din förmögenhet utan att behöva kompromissa med miljömässiga, sociala eller styrande faktorer.

Vid sparande i fondförvaltning bestämmer du själv i vilken utsträckning ditt sparande är hållbart: Inom vårt Sustainable Choice-sortiment har vi ett stort urval av fonder med hållbara fastigheter. InomHållbart valhar valt ut en rad fonder och pensionsprodukter som tar större hänsyn till hållbarhetsaspekter i sina investeringsbeslut. Detta kan göras antingen genom ett större fokus på ESG (Environmental Issues, Social Responsibility and Governance) eller genom att investera i en fråga som främjar en hållbar omställning.

Om du väljer att behålla dina pengar i instegslösningenNordea PensionsportföljDu får automatiskt besparingar inriktade på hållbarhet.Här hittar du detaljerad information om vårt engagemang och hur vi arbetar med hållbarhet i Nordeas pensionsportfölj (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster.

Ennordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönsterDär hittar du mer information om hur vi beaktar och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter.

Pensionssparande efter ålder Detta är det bästa sättet att spara till din pension, beroende på ditt födelsedatum
Om du vill spara mer, läs mer om privata pensionsplaner
Behöver du pensionsrådgivning, boka tid online

Weil

 • Öppnas i nytt fönster
 • Öppnas i nytt fönster
 • Öppnas i nytt fönster
 • Öppnas i nytt fönster
 • Privat
 • pensionen
 • ITP
 • Spärra kort och BankID
 • Kundtjänst, svar på vanliga frågor
 • Hitta filial och bankomat Öppnas i nytt fönster
(Video) Rådgivningstjänst från PTK för dig som är privatanställd

Videos

1. Ett viktigt rött kuvert
(Handelsbanken)
2. Seminarium: Vad kan göras för att uppnå mer jämställda och jämlika pensioner?
(Pensionsmyndigheten)
3. Unionen - Vi vill vobba!
(Unionen)
4. Unionen - Vobb får inte bli ett tvång
(Unionen)
5. En film om PTK
(PTK)
6. طريقة الاشتراك في عضوية النقابات العمالية في السويد
(Murad Oudeh - مراد عودة)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 01/30/2023

Views: 6219

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.